Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

Loraandile
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Loraandile
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia vialottibluebell lottibluebell
Loraandile

June 12 2019

Loraandile
Gdy wybucha namiętność, człowiek jest zdolny zniszczyć swój świat dla jednego mebla - łóżka. Uczucie potrafi przerobić nas na szaleńca. To bardzo ciekawe literacko, ale naprawdę miłość jest wtedy, sądzę, kiedy człowiek czuje się dobrze i rozwija, a nie wtedy, gdy jak chomik biega w kółko, a tak naprawdę stoi w miejscu.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
1868 2a43 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapareidolie pareidolie
Loraandile
(...) to mnie jeszcze boli;  
a ja sądziłem: przejdzie, minie,   że jakoś ból wypielę -   a Ty mi ciągle z dna pamięci   wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Loraandile
9357 ef4e 500
Reposted frommonstrum monstrum viaheavencanwait heavencanwait
Loraandile
8336 87c4
Reposted fromkarahippie karahippie viaheavencanwait heavencanwait
Loraandile
Przestań prowadzić trudne rozmowy z tymi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań dawać swój czas ludziom, którzy są obojętni na twoją obecność. Przestań traktować priorytetowo osoby, dla których jesteś tylko pewną opcją.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

June 09 2019

Loraandile

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuacje dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. 

Reposted fromloooool loooool viabezkonserwantow bezkonserwantow
Loraandile
Loraandile

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
Loraandile
8951 5bd4 500
Reposted fromsoftboi softboi viabezkonserwantow bezkonserwantow
Loraandile
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viapareidolie pareidolie
Loraandile
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
Loraandile
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
Loraandile
6628 91e8 500
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
Loraandile
0355 a844
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Loraandile
0356 b18e
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl