Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

Loraandile
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena vialottibluebell lottibluebell
Sponsored post
feedback2020-admin
Loraandile
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Loraandile
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
5303 1713 500
Loraandile
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Loraandile

Nie pozwól nikomu na stanie w progu do Twojego serca i zastanawianie się, w którą stronę ruszyć. Albo jesteś dla niego ważna, albo nie. Albo jest przekonany, że chce być z Tobą, albo nie. Ma dać Ci pewność, a nie robić pieprzony bałagan w głowie.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
głupia dziewczyno, wyobrażasz sobie niestworzone rzeczy, a potem zawsze się rozczarowujesz.
Reposted fromawaken awaken vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
4750 0d16 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Loraandile
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialottibluebell lottibluebell
Loraandile
8051 1461
Loraandile
6949 edc1 500
Loraandile
Loraandile
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Loraandile
0165 ec12 500
Loraandile

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...